top of page

LoopbaanBEGELEIDING

Vragen die aanleiding kunnen zijn voor een loopbaantraject zijn o.a.:

 

  • Wil ik dit werk blijven doen tot mijn pensioen? Hoe raak ik weer geïnspireerd?

  • Hoe kan ik met mijn veranderde gezondheidssituatie betaald werk hervatten? Welke voorwaarden in werk heb ik nodig?

  • Welke baan past goed bij mijn kwaliteiten en talenten?

  • Ik loop vast in mijn werk en wil graag iets anders, maar wat precies? En hoe?

 

Een loopbaantraject bij Miranda Adams Begeleiding in Werk is een individueel maatwerktraject met een kop en een staart: enerzijds is de blik gericht op datgene wat jou tot nu heeft belemmerd in je loopbaan. Anderzijds ligt de focus op het zichtbaar maken van jouw drijfveren, talenten, kwaliteiten en interesses. Nieuw gevonden inzichten worden concreet gemaakt en vertaald naar arbeidsmarktmogelijkheden. Het is een bewustwordingsproces waarbij je praktische handvatten krijgt. Je wordt gesteund en gestimuleerd in het maken van keuzes. Een traject duurt gemiddeld 3 - 5 maanden met meestal 5 - 7 gesprekken.

bottom of page